תנאי שירות

התקנון והתנאים שלנו מחולקים לשלושה חלקים. לחצו על הקישור עליו תרצו לקרוא עוד:

 1. ביקור באתר
 2. בניית אתר
 3. תחזוקת אתר

תנאי ביקור באתר האינטרנט

עודכן לאחרונה: 10.8.2023

תנאים משפטיים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך כמבקר באתר האינטרנט שלנו לבין DIGITA בנוגע לגישה שלך לאתר והשימוש בו. תנאים אלה חלים על כל המשתמשים, המבקרים ואחרים שניגשים לאתר.

 1. הסכמה לתנאים – אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה הנמצאים בדף זה.
 2. שינויים בתנאים – DIGITA שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה לפי שיקול דעתנו. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על שינויים.
 3. זכויות קניין רוחני – אלא אם צוין אחרת, DIGITA היא הבעלים של כל הזכויות על האתר ועל השם המסחרי, התוכן המקורי, התכונות והפונקציונליות שלו. תוכן זה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.
 4. גיל מינימלי – על ידי שימוש באתר, אתה מאשר שאתה מעל גיל 18 ומספק מידע מדויק ואמיתי.
 5. הרשמה לאתר – ייתכן שתידרש להירשם לאתר, אם תעשה זאת, אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ולהיות אחראי לכל הפעולות בחשבונך.
 6. פעילויות אסורות – אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה האתר זמין. אין להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית.
 7. תוכן שפרסמת באתר – אתה מעניק ל-DIGITA רישיון להשתמש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ וליצור יצירות נגזרות מהתרומות שלך לאתר.
 8. העלאה לאתר – אתה מאשר שכל מה שתעלה לאתר של DIGITA ניתנת לעריכה, להסיר, לשנות, לפרסם ולהציג על ידי DIGITA.
 9. צד שלישי- DIGITA אינה אחראית לאתרי צד שלישי אליהם ניגשים דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי המתפרסם באתר, זמין באמצעותו או מותקן באמצעותו.
 10. ניהול האתר – DIGITA שומרת לעצמה את הזכות לנטר, לשנות, לערוך או להסיר תוכן או חשבונות המכילים תוכן שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי שהם בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, משמיצים או מעוררי התנגדות אחרת או מפרים קניין רוחני של כל צד או תנאים אלה.
 11. שינויים והפרעות – DIGITA שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר תוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת. איננו אחראים לכל הפרעה, עיכוב או שגיאה בתפעול האתר.
 12. חלות התנאים – תנאים משפטיים אלה כפופים לחוקי ישראל. כל מחלוקת תוכרע אך ורק בבתי המשפט בישראל.
 13. יישוב סכסוכים – אתה מסכים להגיש את כל המחלוקות הקשורות לתנאים אלה לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל.
 14. תיקונים – אנו עשויים לתקן כל שגיאה או אי דיוקים במידע באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 15. כתב ויתור – האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, הקשורה לאתר ולשימוש שלך בו.
 16. הגבלת אחריות – אנו והדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו אינם אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, מיוחד או עונשי הנובע מהשימוש שלך באתר.
 17. שיפוי – אתה מסכים להגן, לשפות ולשמור עלינו מפני כל הפסד, נזק, חבות, תביעה או דרישה עקב השימוש שלך באתר או הפרת תנאים אלה.
 18. נתוני משתמש – אתה אחראי לכל הנתונים המועברים או הקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר.
 19. תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות – אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ומסכים לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות.
 20. משתמשים ותושבי קליפורניה – משתמשים בקליפורניה יכולים לפנות ליחידה לסיוע בתלונות של מחלקת שירותי הצרכנים של מחלקת הצרכנות של קליפורניה לצורך פתרון תלונה.
 21. שונות – תנאים משפטיים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו. כלולות הוראות לגבי ויתור על זכויות, ניתנות להמחאה, מגבלות אחריות ואחרות.
 22. צור קשר – כדי לפתור תלונות או לקבל מידע בנוגע לשימוש באתר, צור קשר בפרטי ההתקשרות שסופקו.

תנאי בניית אתרים

עודכן לאחרונה: 10.8.2023

תנאים משפטיים אלה מייצגים הסכם משפטי מחייב בינך, כלקוח שלנו, לבין DIGITA, הנוגע לשירותי פיתוח האתר שאנו מספקים. תנאים אלה חלים אך ורק על לקוחותינו המעסיקים אותנו לשירותי פיתוח אתרים

פלטפורמה וכלים

ב-DIGITA, אנו משתמשים בפלטפורמת וורדפרס לפיתוח האתר שלך וביכולות המתקדמות של התוסף Elementor Pro. כדי לשפר את הפונקציונליות והביצועים של האתר שלך, אנו עשויים לשלב גם תוספי פרימיום כגון JET/Crocoblock, WP-Rocket ו-Elementor Extra.

רישיונות ואחריות זכויות יוצרים

 1. אם הלקוח יבחר שלא להשתמש בשירות התחזוקה שלאחר הפיתוח של DIGITA, חידוש וניהול הרישיונות עבור כל תוספים פרימיום יהיו באחריות הלקוח.
 2. חומרים שנוספו על ידי DIGITA, כולל אך לא רק תמונות, מדיה ותוכן, הם באחריות זכויות היוצרים של DIGITA. DIGITA מאשרת כי יש לה את הרישיונות הדרושים לחומרים אלה ולוקחת אחריות מלאה לכל תביעות זכויות יוצרים הקשורות אליהם.
 3. חומרים המסופקים על ידי הלקוח, לרבות אך לא רק תמונות, מדיה ותוכן, הינם באחריות זכויות היוצרים של הלקוח. הלקוח מאשר כי יש לו את הרישיונות הדרושים לחומרים אלו והוא נוטל אחריות מלאה לכל תביעות זכויות יוצרים הקשורות אליהם.
 4. שני הצדדים מסכימים לשפות זה את זה מפני כל תביעה או נזק הנובע מהשימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים שסופקו על ידי הצד השני.

משך הפרויקט ודד ליין

אנו מעריכים את הזמן של לקוחותינו ב-DIGITA ומשתדלים לעמוד בזמני סיום הפרויקט המשוערים שלנו. עם זאת, פיתוח אתרים הוא תהליך מורכב. משתנים כגון רמת שיתוף הפעולה של הלקוחות, מורכבויות בלתי צפויות של פרויקטים או אתגרים אחרים עשויים לעיתים לגרום לשינויים בלוח הזמנים של הפרויקט. במקרים בהם משך הפרויקט נמשך מעבר לאומדן הראשוני, הלקוח מסכים כי DIGITA לא תישא באחריות לכל הפסדים או נזקים הנובעים מהעיכוב.

קרדיט בתחתית האתר

DIGITA שומרת לעצמה את הזכות להוסיף "made with love by DIGITA" יחד עם קישור nofollow בתחתית העמוד. לא ניתן להסיר את הקרדיט אלא אם:

 1. זה סוכם במפורש לפני העסקה.
 2. ללקוח הוכחה בכתב (צ'אט או אימייל) לכך ש-DIGITA הסכימה לא להוסיף או להסיר אותה.
 3. הלקוח משנה את האתר לחלוטין, ולא נותר דבר מהפיתוח או העיצוב המקורי.

תאימות

  1. רספונסיביות: האתר שפותח יהיה רספונסיבי לגדלי המסכים הבאים, אלא אם צוין אחרת בהצעה:
   • מחשב נייד ושולחן עבודה אופקיים (מינימום 1280 פיקסלים רוחב ופרופורציות של 16:9)
   • טאבלט אנכי
   • טלפונים ניידים אנכיים (360px-420px רוחב)
  2. מערכות הפעלה: האתר יהיה תואם ל-Windows, OS X, iOS ואנדרואיד.
  3. דפדפנים: מובטחת תאימות עם Chrome, Mozilla Firefox, Edge ו-Opera. הדפדפן Internet Explorer אינו נכלל במפורש.
  4. אי התאמה למשתמשים ספציפיים – אם משתמש ספציפי מדווח על בעיה בתצוגה או בפונקציונליות של האתר, אנו נעריך את תאימות המכשיר באמצעות Browserstack.com. אם הבדיקה תעבור בהצלחה ב-BrowserStack, אנו לא תישא באחריות לכל חריגות שחוויות המכשיר הספציפי, מכיוון בעיות כאלו נובעות ככל הנראה מבעיות רשת או מטמון בקצה המשתמש.

ביצועים

 1. הבטחת חווית משתמש חלקה ויעילה היא בחזית תהליך הפיתוח שלנו. אלא אם כן צוין אחרת בהצעה, אנו שואפים לביצועי אתר מתחת ל-2 שניות בבדיקות בדפדפן. עם זאת, אתרים עם מדיה כבדה במיוחד (מעל 3MB בדף) אינם נכללים בכלל זה, שכן אופטימיזציה מיוחדת תידרש במקרים כאלה.
 2. אנא שימו לב ש DIGITA אינה מתחייבת ולא מבטיחה ציון ביצועים מסוים לאתר, כולל אך לא רק Google PageSpeed ו-GTmetrix. ביצועי האתר שלך עשויים להשתנות בהתאם למגוון רחב של גורמים אשר נמצאים מחוץ לשלט,bu שלנו. אנו נעשה כמיטב יכולתנו, אך איננו יכולים להבטיח השגת ציונים ביצועים מסוימים.

בעלות וקניין רוחני

 1. עם התשלום המלא, הלקוח יהיה הבעלים של האתר המוגמר, לרבות כל החומרים והתכנים הקשורים אליו שסופקו על ידי הלקוח.
 2. זכויות היוצרים של העיצוב, הקוד וכל שיטות הקנייניות בהן משתמשת DIGITA נשארות בבעלותה הבלעדית של DIGITA. ללקוח ניתן רישיון להשתמש ברכיבים אלו אך ורק לצורך הפעלת האתר. DIGITA שומרת לעצמה את הזכות להשתמש, לשכפל ולהתאים את הקוד, העיצוב ותכונות עיצוב דומות בפרויקטים אחרים.
 3. הבעלות על חומרים מורשים, קיים מראש ותוכן של צד שלישי תישאר בידי הבעלים המתאימים.

אחריות

 1. DIGITA מציעה תקופת אחריות של שלושה (3) חודשים ממועד קבלת האישור הסופי של האתר על ידי הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני. במהלך תקופת אחריות זו, DIGITA תתקן כל תקלה או בעיות עיצוב הקשורות להיקף העבודה המקורי ללא תשלום נוסף.
 2. האחריות תקפה רק כל עוד הלקוח לא ביצע כל שינוי בעיצוב או בקוד של האתר או הזמין חברה אחרת לתחזוקה או שינוי של האתר.
 3. כל בעיה שתתעורר לאחר תקופת האחריות או עקב שינויים שנעשו על ידי הלקוח או צד שלישי יהיו כפופים לחיובים נוספים. זה כולל, אך לא מוגבל, שינויים בקוד, בעיצוב או בתוכן

תנאי שירות תחזוקת אתרים

עודכן לאחרונה: 10.8.2023

תנאים משפטיים אלה מייצגים הסכם משפטי מחייב בינך, כלקוח שלנו, לבין DIGITA, הנוגע לשירותי תחזוקת האתר שאנו מספקים. תנאים אלה חלים אך ורק על לקוחותינו המעסיקים אותנו לשירותי תחזוקת אתרים

מחויבות לשירות

 1. מסירות ומצוינות: DIGITA מחויבת באופן מלא לפתרון בעיות תחזוקה ואירוח בעת הצורך, ומבטיחה שהאתר של הלקוח יישאר פונקציונלי ונגיש.
 2. תעדוף משימות: כל המשימות מתועדפות על סמך הדחיפות וההשפעה שלהן. הזמן שנדרש להשלמת כל משימה נקבע לפי העדיפות שלה, ו-DIGITA מחזיקה בשיקול דעת בלעדי בקביעת סדרי העדיפויות הללו.
 3. תקשורת שקופה: DIGITA מעריכה תקשורת שקופה עם לקוחותיה. כל עיכוב או בעיה הצפויים בתחזוקה או אירוח ימסרו ללקוח מיידית.
 4. שיפור מתמיד: DIGITA שואפת לשיפור מתמיד באספקת השירות שלה. משוב מלקוחות מעודד ומשמש לשיפור איכות השירות.
 5. טכנולוגיות עדכניות: DIGITA מבטיחה את ניצול הטכנולוגיות והפרקטיקות העדכניות כדי לספק את שירותי התחזוקה והאחסון הטובים ביותר האפשריים, תוך שמירה על עדכניות ואבטחת האתר של הלקוח. סעיף זה אינו כולל לפתח חלקים שונים באתר כתוצאה משינויים טכנולוגים.

פעילויות תחזוקה

 1. משימות שגרתיות: DIGITA מבצעת באופן קבוע תחזוקה חיונית באתר הלקוח, כולל עדכונים, גיבויים, ניקוי מסדי נתונים וסריקות אבטחה.
 2. תזמון: התחזוקה מתבצעת כל כמה ימים במהלך שעות הפעילות של DIGITA. התזמון יכול להשתנות בהתאם לצרכי האתר והערכת DIGITA.
 3. תזמון קריטי: על לקוחות ליידע את DIGITA על אירועים מרכזיים, כמו השקות מוצרים, כדי למנוע תחזוקה בזמנים אלו.
 4. אמצעי חירום: במקרים נדירים, בעיות דחופות עשויות לדרוש תחזוקה לא מתוכננת. הלקוחות יקבלו הודעה מיידית במקרים כאלה.

אמינות שרת

 1. תלות בשרת של צד שלישי: DIGITA משתפת פעולה עם חברות שרתים של צד שלישי כדי לארח אתרים. הביצועים של שרתים אלה עשויים לפעמים להיות מחוץ לשליטתה הישירה של DIGITA מה שיכול לבוא לידי ביטוי בנפילה של השרתים או בביצועים.
 2. מחויבות לביצועים אופטימליים: בעוד ש-DIGITA תמיד מחפשת את ביצועי השרת הטובים ביותר האפשריים, עשויים להיות מקרים של תגובה איטית של השרת או זמן השבתה. בתרחישים כאלה, DIGITA תשקול מעבר לשרת או ספק שירות אחר כדי להבטיח ביצועי אתר מיטביים.
 3. שיקול דעת בלעדי: ההחלטה להחליף ספק שרת או לקבל החלטות קשורות אחרות נתונה אך ורק של DIGITA. הלקוחות יעודכנו בכל שינוי משמעותי שעלול להשפיע על ביצועי האתר שלהם.

גיבויי נתונים

 1. עקביות ותזמון: DIGITA שומרת על שלמות הנתונים של הלקוח על ידי ביצוע גיבויים יומיים, בדיוק בשעה 01:00. לוח זמנים עקבי זה מבטיח שהנתונים העדכניים ביותר מאוחסנים בצורה מאובטחת.
 2. תקופת שמירה: כל הגיבויים מאוחסנים ונשמרים למשך 90 יום אשר כולם מהווים נקודות שחזור אפשריות. מה מאפשר ללקוחות גמישות בבחירת נקודת שחזור מועדפת במקרה הצורך.
 3. מיקום אחסון: הגיבויים מאוחסנים בשרת חיצוני, נפרד משרת האירוח הראשי. אמצעי זה מספק הגנה מפני התקפות סייבר או כשלים פוטנציאליים בשרת המקורי.
 4. שחזור: אם האתר נתקל בבעיות או אובדן נתונים, ל-DIGITA יש את היכולת לשחזר במהירות את האתר לכל נקודת גיבוי שנבחרה בתוך חלון של 90 יום. זה מבטיח זמן השבתה ואיבוד נתונים מינימלי עבור הלקוח.

מגבלות תמיכה טכנית

 1. שימוש הוגן: בעוד ש-DIGITA שואפת לספק תמיכה טכנית מקיפה לכל לקוחותיה, על הלקוחות להשתמש בשירותים אלה בצורה נבונה כדי להבטיח סיוע איכותי לכולם.
 2. ניטור שימוש מופרז: DIGITA מנטרת באופן פעיל את השימוש בשירותי התמיכה. אם הדרישות של לקוח מתחילות לחרוג ממה שנחשב סביר, הדבר עלול להשפיע על איכות השירות הניתן לו וללקוחות אחרים.
 3. הודעה ואפשרויות: אם יימצא שלקוחות משתמשים בשירותי תמיכה מעבר למגבלות הסבירות, הם יקבלו הודעה בדוא"ל. הם יכולים לרכוש תמיכה נוספת בתעריף השעתי הנוכחי או להתאים את השימוש שלהם כך שיישאר במסגרת הנחיות השימוש ההוגן שנקבעו.

זמינות תמיכה טכנית

 1. שעות תמיכה קבועות: תמיכה ייעודית לבעיות הקשורות לאתרים זמינה בימים ראשון עד חמישי, 10:00 – 16:00 שעון ישראל. לוח זמנים זה מבטיח ללקוחות לקבל סיוע בזמן במהלך רוב שבוע העבודה.
 2. תמיכה בדוא"ל: מחוץ לשעות הרגילות, לקוחות עדיין יכולים ליצור קשר עם DIGITA באמצעות דוא"ל בכתובת [email protected]. למרות שתגובה מיידית לא מובטחת, DIGITA מחויבת לטפל בנושא ביום העסקים הבא.
 3. דרכי תקשורת: לקוחות יכולים לפנות לצוות התמיכה של DIGITA דרך ערוצים שונים: טיקטים, מיילים וצ'אט. פלטפורמות אלו מבטיחות מספר דרכים ללקוחות לקבל סיוע בזמן.
 4. סיוע בבעיות קריטיות: מתוך הכרה בחשיבות של זמן פעילות האתר, DIGITA מספקת תמיכה לבעיות קריטיות למשימה מדי יום, ומבטיחה הפרעה מינימלית לנוכחות המקוונת של הלקוח.

תשלומים ועמלות

 1. עמלת תחזוקה רגילה: עמלת הבסיס עבור שירות התחזוקה שלנו עומדת על 350 ש"ח + מע"מ.
 2. תוספות ותכונות משופרות: ללקוחות יש אפשרות לשפר את חבילת השירות שלהם עם תוספות. הפרטים הספציפיים של תוספות אלה, הפונקציונליות שלהם והעלויות הנלוות מפורטים בעמודי 'שירות תחזוקת אתרים' ו'מחירון' של האתר שלנו. תוספות אלו עשויות להכניס תנאים נוספים לתנאי השירות.
 3. שיטת תשלום: שיטת התשלום המוגדרת כברירת מחדל היא באמצעות כרטיס אשראי על בסיס חודשי. אם זה לא מתאים, הלקוחות מוזמנים לפנות כדי שנוכל לבחון פתרונות חלופיים המותאמים לנסיבות האישיות.
 4. תשלום מראש וללא החזרים: כל התשלומים מתבצעים מראש עבור החודש הקרוב. חשוב לציין שברגע ששולם, הסכום אינו ניתן להחזר, מה שמבטיח התחייבות ואספקת שירות חלקה למשך התקופה ששולם עבורו.

סיום השירותים

 1. משך השירותים: השירותים יימשכו לתקופה ששולמו מראש עבורם, מכיוון שאין החזרים עבור שירותי תחזוקה בשום פנים ואופן.
 2. עיתוי סיום: גם הלקוח וגם DIGITA יכולים לסיים את החוזה בתום כל תקופה ששולמה. בתשלום חודשי, החוזה יכול להסתיים לפני החיוב הבא. אותו עיקרון חל על תשלומים שנתיים.
 3. ללקוח הזכות לסיים את החוזה מכל סיבה שימצאו לנכון.
 4. סיבות לסיום על ידי DIGITA:
  • הלקוח מפגין התנהגות לא מקצועית.
  • הלקוח מבקש לנצל את שירות התמיכה מעבר להיקף המוסכם ומסרב לפצות על השירותים הנוספים.
  • הלקוח מתמודד באופן עקבי עם בעיות פיננסיות בהתנהלות מול DIGITA.
 5. עם סיום החוזה, DIGITA מתחייבת למסירה מלאה ותשתף פעולה עד להשגת המעבר המלא לספק החדש.
 6. לאחר השלמת המסירה בהצלחה, DIGITA לא תישא עוד באחריות לכל בעיה, תקלה או חששות הקשורים לאתר. הלקוח מאשר כי כל תלונה לאחר מכן בנוגע לפונקציונליות או ביצועי האתר לא תיוחס ל-DIGITA.